Svenska miljömål

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2010

Beslut

Ny struktur för Sveriges miljöarbete (MJU25)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny målstruktur för det svenska miljöarbetet. I fortsättningen ska miljöarbetet struktureras enligt följande: ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Miljökvalitetsmålen ska fortfarande vara ambitiösa men inte formuleras på ett sätt som gör dem omöjliga att nå. Hänsyn ska tas till att det tar lång tid för naturen att återhämta sig. En parlamentarisk beredning ska ge regeringen råd om hur miljökvalitetsmålen kan nås. Miljömålssystemet ska dessutom bli effektivare genom att uppföljning och utvärdering skiljs från uppgiften att utveckla strategier med nya etappmål, styrmedel och åtgärder. Naturvårdsverket får ett utökat ansvar för att samordna myndigheternas miljömålsuppföljning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-06
Justering: 2010-06-08
Betänkande publicerat: 2010-06-11
Trycklov: 2010-06-11
Reservationer 10
Betänkande 2009/10:MJU25

Alla beredningar i utskottet

2010-05-06, 1899-01-01

Ny struktur för Sveriges miljöarbete (MJU25)

Regeringen har föreslagit en ny målstruktur för det svenska miljöarbetet. I fortsättningen ska miljöarbetet struktureras enligt följande:

  • ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen
  • miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till
  • etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
Miljökvalitetsmålen ska fortfarande vara ambitiösa men inte formuleras på ett sätt som gör dem omöjliga att nå. Hänsyn ska tas till att det tar lång tid för naturen att återhämta sig. En parlamentarisk beredning ska ge regeringen råd om hur miljökvalitetsmålen kan nås.

Miljömålssystemet ska dessutom bli effektivare genom att uppföljning och utvärdering skiljs från uppgiften att utveckla strategier med nya etappmål, styrmedel och åtgärder. Naturvårdsverket får ett utökat ansvar för att samordna myndigheternas miljömålsuppföljning.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-22
4

Beslut

Beslut: 2010-06-22
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny målstruktur för miljöarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om en ny målstruktur för miljöarbetet med ett utvecklat generationsmål.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:155 punkt 1 och avslår motion 2009/10:MJ6 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m89007
c25004
fp26002
kd20004
v02101
mp01603
-1000
Totalt161154034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Miljökvalitetsmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ6 yrkande 5.

Reservation 2 (s, v, mp)

3. Etappmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ6 yrkande 6.

Reservation 3 (s, v, mp)

4. Miljömålsrådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ6 yrkande 7.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v02101
mp01603
-1000
Totalt162154033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Politiskt avvägda strategier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att de av riksdagen tidigare beslutade strategierna för att nå miljökvalitetsmålen inte längre ska gälla utan ersättas med strategier som regeringen beslutar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:155 punkt 2.

6. Miljörörelsen och miljömålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ6 yrkande 8.

Reservation 5 (s, v, mp)

7. Regelverk för handel och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ6 yrkande 9.

Reservation 6 (s, v, mp)

8. Ekosystemtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ6 yrkande 10.

Reservation 7 (s, v, mp)

9. Begränsad klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att delmålet under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan utgår och ersätts med ett etappmål av samma lydelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:155 punkt 3 och avslår motion 2009/10:MJ5.

10. Bara naturlig försurning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om en ändring av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:155 punkt 4.

11. Giftfri miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om en ändring av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:155 punkt 5 och avslår motionerna 2009/10:MJ4 och 2009/10:MJ6 yrkande 11.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v02101
mp01603
-1000
Totalt162154033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Säker strålmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om en ändring av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:155 punkt 6.

13. Ingen övergödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ6 yrkande 13.

Reservation 9 (s, v, mp)

14. Levande skogar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ6 yrkande 12.

Reservation 10 (s, v, mp)