Svenskt deltagande i en säkerhetsstyrka iAfghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2001/02:UFÖU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 januari 2002

Beslut

Svenskt deltagande i säkerhetsstyrka i Afghanistan (UFöU2)

Riksdagen beslutade om ett svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan. Regeringen får ställa en väpnad styrka om högst 45 personer under högst sex månader till förfogande. FN:s säkerhetsråd bemyndigade den 20 december 2001 upprättandet av en multinationell styrka för att hjälpa den afghanska interimsmyndigheten att upprätthålla säkerheten i Kabul med omnejd. Säkerhetsrådet uppmanar i beslutet FN:s medlemsstater att bidra med personal, utrustning och andra resurser till denna styrka.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-16
Justering: 2002-01-16
Trycklov: 2002-01-17
Betänkande 2001/02:UFÖU2

Alla beredningar i utskottet

2002-01-16

Svenskt deltagande i säkerhetsstyrka i Afghanistan (UFöU2)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan. Regeringen får ställa en väpnad styrka om högst 45 personer under högst sex månader till förfogande. FN:s säkerhetsråd bemyndigade den 20 december 2001 upprättandet av en multinationell styrka för att hjälpa den afghanska interimsmyndigheten att upprätthålla säkerheten i Kabul med omnejd. Säkerhetsrådet uppmanar i beslutet FN:s medlemsstater att bidra med personal, utrustning och andra resurser till denna styrka.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-01-18
4

Beslut

Beslut: 2002-01-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt deltagande i en säkerhetsstyrka i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:60 och bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 45 personer till förfogande under högst sex månader som ett svenskt bidrag till en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan auktoriserad av Förenta nationerna. Stockholm den 16 januari 2002 På sammansatta utrikes- och försvarsutskottets vägnar Urban Ahlin Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Urban Ahlin (s), Henrik Landerholm (m), Christer Skoog (s), Carina Hägg (s), Lars Ohly (v), Holger Gustafsson (kd), Göran Lennmarker (m), Karin Wegestål (s), Olle Lindström (m), Agneta Brendt (s), Berndt Sköldestig (s), Berit Jóhannesson (v), Amanda Agestav (kd), Karin Enström (m), Marianne Andersson (c), Runar Patriksson (fp) och Marianne Samuelsson (mp).