Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2010/11:UFöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2010

Beslut

Sveriges deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 (UFöU2)

I budgetpropositionen för 2011 talar regeringen om att den har för avsikt att ställa den nordiska stridsgruppen till EU:s förfogande under den första halvan av 2014 med Sverige som ledande nation. Det är viktigt att sådana uppdrag är väl förankrade i riksdagen. Riksdagen bad därför regeringen att återkomma med ett förslag på hur Sverige ska bidra till EU:s stridsgrupper efter 2011. Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har granskat en rapport från regeringen om Sveriges deltagande i den nordiska stridsgruppen under första halvan av 2011. Förutom Sverige deltar också Estland, Finland, Irland och Norge. Utskottet anser att den nordiska stridsgruppen kommer att bidra till FN:s och det övriga internationella samfundets förmåga att agera snabbt och effektivt vid svåra humanitära kriser. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-30
Justering: 2010-12-02
Betänkande publicerat: 2010-12-06
Trycklov: 2010-12-06
Reservationer 5
bet 2010/11:UFöU2

Alla beredningar i utskottet

2010-11-30, 2010-11-25

Sveriges deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 (UFöU2)

I budgetpropositionen för 2011 talar regeringen om att den har för avsikt att ställa den nordiska stridsgruppen till EU:s förfogande under den första halvan av 2014 med Sverige som ledande nation. Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet påpekar att det är viktigt att sådana uppdrag är väl förankrade i riksdagen. Utskottet föreslår därför att riksdagen ber regeringen återkomma med ett förslag på hur Sverige ska bidra till EU:s stridsgrupper efter 2011.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har granskat en rapport från regeringen om Sveriges deltagande i den nordiska stridsgruppen under första halvan av 2011. Förutom Sverige deltar också Estland, Finland, Irland och Norge. Utskottet anser att den nordiska stridsgruppen kommer att bidra till FN:s och det övriga internationella samfundets förmåga att agera snabbt och effektivt vid svåra humanitära kriser.

Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-13
4

Beslut

Beslut: 2010-12-14
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det svenska bidraget efter 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att det är lämpligt att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur Sverige ska bidra till EU:s stridsgrupper efter 2011.
Därmed avslår riksdagen motionerna 2010/11:Fö1 yrkandena 2 och 3 samt 2010/11:Fö2 yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S105007
M103004
MP24001
FP22002
C22001
SD00182
V01702
KD17002
Totalt293171821

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Finansieringen av en eventuell insats under NBG11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fö1 yrkande 4 och 2010/11:Fö2 yrkande 2.

Reservation 2 (V)

3. Sveriges roll i EU:s stridsgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fö1 yrkande 1 och 2010/11:Fö3 yrkande 1.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S106006
M103004
MP24001
FP22002
C22001
SD01901
V00172
KD17002
Totalt294191719

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. En nordisk stridsgrupp under nordiskt kommando

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö3 yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S106006
M103004
MP24001
FP22002
C22001
SD01901
V15013
KD17002
Totalt30919120

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:27 till handlingarna.