Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2012/13:UFöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2013

Beslut

Svensk marin insats ska höja säkerheten utanför Somalias kust (UFöU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Deltagandet ska inledas den 6 april 2013 och gälla en svensk väpnad styrka bestående av högst 260 personer under högst fyra månader. Ställningstagandet gäller under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd. Behovet av att sända humanitär hjälp med sjötransporter till Somalia är fortfarande omfattande, menar riksdagen. Det är därför angeläget att Operation Atalanta kan bidra till att höja säkerheten i farvattnen utanför Somalia.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-21
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-02-25
Trycklov: 2013-02-25
Reservationer 1
Betänkande 2012/13:UFöU2

Alla beredningar i utskottet

2013-02-21

Svensk marin insats ska höja säkerheten utanför Somalias kust (UFöU2)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Deltagandet ska inledas den 6 april 2013 och gälla en svensk väpnad styrka bestående av högst 260 personer under högst fyra månader. Ställningstagandet gäller under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd. Behovet av att sända humanitär hjälp med sjötransporter till Somalia är fortfarande omfattande, menar utskottet. Det är därför angeläget att Operation Atalanta kan bidra till att höja säkerheten i farvattnen utanför Somalia.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-06
4

Beslut

Beslut: 2013-03-06
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen, fr.o.m. den 6 april 2013 och under högst fyra månader, ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 260 personer till förfogande för deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta), under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:66 och avslår motion 2012/13:U11 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M101006
MP25000
FP21003
C18005
SD20000
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt30118030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag