Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission iLiberia

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2003/04:UFÖU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2004

Beslut

Sverige skickar en FN-styrka till Liberia (UFöU1)

Sverige skickar en fredsbevarande styrka till Liberia. Riksdagen sade ja till regeringens begäran om att sända en svensk väpnad styrka till Liberia. Truppen från Sverige ingår i FN:s mission i Liberia, UNMIL, och kommer att bestå av högst 240 personer. Riksdagen bemyndigar regeringen att även med en eventuell utvidgning ställa en svensk styrka till FN:s förfogande. Om FN:s säkerhetsråd finner att en geografisk utvidgning av UNMIL:s mandat är nödvändigt för att FN-missionen ska kunna lösa sin huvuduppgift, ställs det svenska förbandet till förfogande för insatser i områden som gränsar till Liberia.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-02-10
Justering: 2004-02-12
Betänkande publicerat: 2004-02-17
Trycklov: 2004-02-13
Betänkande 2003/04:UFÖU1

Alla beredningar i utskottet

2004-02-10, 2004-02-05

Sverige skickar en FN-styrka till Liberia (UFöU1)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens begäran om att Sverige ska skicka en fredsbevarande väpnad styrka till Liberia. Truppen från Sverige ingår i FN:s mission i Liberia, UNMIL, och kommer att bestå av högst 240 personer. Utskottet föreslår riksdagen, att om FN:s säkerhetsråd finner att en geografisk utvidgning av UNMIL:s mandat är nödvändigt för att FN-missionen ska kunna lösa sin huvuduppgift, så bemyndigas regeringen att det svenska förbandet får ställas till förfogande för insatser i områden som gränsar till Liberia.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-02-18
4

Beslut

Beslut: 2004-02-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis proposition 2003/04:61.