Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet

Försvarsutskottets betänkande 1996/97:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 1996

Beslut

Försvarspolitik (FöU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om inriktningen av försvarspolitiken för de närmaste fem åren samt budgetförslaget för 1997. Ett betydande antal staber och krigsförband kommer att avvecklas till år 2000, bland annat tre armébrigader, fördelnings- och territorialförsvarsförband, sex robotbåtar och tre stridsflygdivisioner. Försvarsmaktens organisation i fred - grundorganisationen - reduceras i en omfattning som svarar mot det minskade behovet att utbilda krigsförband. Det innebär att ett tiotal regementen och flygflottiljer läggs ned före den 1 januari 1999. Beträffande det civila försvaret ansåg riksdagen bland annat att de kompletterande beredskapsåtgärderna i större utsträckning än hittills ska prioriteras till de viktigaste infrastrukturområdena inom elförsörjning, telekommunikationer, informationsförsörjning och ledningssystem.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

112 motioner, 2 propositioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1996-11-28
Betänkande 1996/97:FöU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-13
4

Beslut

Beslut: 1996-12-13

Protokoll med beslut