Sveriges genomförande av Agenda 2030

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU7

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 13 oktober 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-10-13, 2022-10-27