Sveriges klimatstrategi

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2002

Beslut

Sveriges klimatstrategi (MJU10)

Riksdagen beslutade om delmål, åtgärder och strategier för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Delmålet innebär en skärpning och precisering av detta miljökvalitetsmål. Riksdagen har tidigare beslutat om delmål för övriga 14 av 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål som beslutades om 1999 (se 1998/1999:MJU6 , 2001/2002:MJU3 ). Det övergripande syftet med miljökvalitetsmålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Vidare godkände riksdagen Kyotoprotokollet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-29
Justering: 2002-02-19
Trycklov: 2002-02-26
Reservationer 36
Betänkande 2001/02:MJU10

Sveriges klimatstrategi (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till delmål, åtgärder och strategier för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Delmålet innebär en skärpning och precisering av detta miljökvalitetsmål. Riksdagen har tidigare beslutat om delmål för övriga 14 av 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål som beslutades om 1999 (se 1998/1999:MJU6, 2001/2002:MJU3. Det övergripande syftet med miljökvalitetsmålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Vidare föreslås att riksdagen ska godkänna Kyotoprotokollet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-06
4

Beslut

Beslut: 2002-03-06
37 förslagspunkter, 16 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för den svenska klimatpolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om mål för den svenska klimatpolitiken (avsnitt 5). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:55 i denna del samt avslår motionerna 2001/02:MJ9, 2001/02:MJ10 yrkandena 2, 11 13 och 30, 2001/02:MJ11 yrkandena 1 och 2, 2001/02:MJ14 yrkandena 1 och 2, 2001/02:MJ16 yrkandena 1 5 samt 2001/02:MJ519 yrkande 1 delvis.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m07308
c16002
fp11005
kd00384
v36007
mp00142
-1100
Totalt185745238

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. EU:s roll i klimatpolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ10 yrkandena 1 och 6, 2001/02: MJ15 yrkande 1 samt 2001/02:MJ521 yrkande 8.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (fp)

3. Miljöavgifter m.m. inom EU

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ10 yrkandena 3, 4 och 7.

Reservation 6 (kd)

4. Europeisk handel med utsläppsrätter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ10 yrkande 5, 2001/02:MJ209 yrkande 12 och 2001/02:MJ519 yrkande 1 delvis.

Reservation 7 (m)

5. Trafikfrågor m.m. inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ10 yrkandena 8 och 9 samt 2001/02:MJ14 yrkande 6.

Reservation 8 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m73008
c0000
fp11005
kd37005
v36007
mp14002
-2000
Totalt29416039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Internationellt klimatarbete

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ16 yrkande 21.

Reservation 9 (mp)

7. Europeisk beskattning av flygbränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ10 yrkande 10.

8. Försiktighetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ12.

9. Ekonomiska styrmedel

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ16 yrkande 7.

Reservation 10 (mp)

10. Offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ13 och 2001/02:MJ16 yrkande 18 delvis.

11. Koldioxid- och energiskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ10 yrkande 19, 2001/02:MJ15 yrkande 3 och 2001/02:MJ16 yrkande 8.

Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (mp)

12. Energiskatter för vissa sektorer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ16 yrkandena 9 och 10.

Reservation 14 (mp)

13. Skatt på avfall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ15 yrkande 4.

Reservation 15 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m73008
c16002
fp01015
kd38004
v35017
mp14002
-2000
Totalt29910238

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Klimatinvesteringsprogram

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ14 yrkandena 8 och 9 samt 2001/02:MJ337 yrkande 11.

Reservation 16 (c)

15. Mjuka styrmedel

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ16 yrkande 19.

Reservation 17 (mp)

16. Svensk energipolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ10 yrkandena 18 och 20, 2001/02:MJ11 yrkande 3, 2001/02:MJ15 yrkandena 5 och 6, 2001/02: MJ16 yrkandena 6, 15 delvis och 18 delvis, 2001/02:MJ209 yrkande 14, 2001/02:MJ519 yrkande 1 delvis samt 2001/02:U303 yrkande 15.

Reservation 18 (m)
Reservation 19 (fp)
Reservation 20 (mp)

17. Miljöklassning av eldningsoljor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ311 och 2001/02:MJ462.

Reservation 21 (m)

18. Kollektivtrafiken

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ14 yrkande 4.

Reservation 22 (c)

19. Trängselavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ10 yrkande 22.

Reservation 23 (m)

20. Flygets miljöpåverkan

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ16 yrkande 11.

Reservation 24 (mp)

21. Administrativa åtgärder i transportsektorn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ16 yrkande 14.

Reservation 25 (mp)

22. Miljöbilar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ10 yrkande 24 och 2001/02: MJ423 yrkande 7.

23. Alternativa drivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ10 yrkande 23, 2001/02:MJ14 yrkande 5, 2001/02:MJ16 yrkande 17, 2001/02:MJ423 yrkande 5, 2001/02:MJ430 samt 2001/02:MJ519 yrkande 1 delvis.

Reservation 26 (c, kd)
Reservation 27 (mp)

24. Miljödriven affärsutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ10 yrkande 25 och 2001/02: MJ14 yrkande 3.

25. Handel med utsläppsrätter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ15 yrkande 2, 2001/02:MJ16 yrkande 12, 2001/02:MJ209 yrkande 11, 2001/02:MJ337 yrkande 12, 2001/02:MJ521 yrkande 10 och 2001/02:U301 yrkande 44.

Reservation 28 (m, c, fp)
Reservation 29 (mp)

26. Agenda 21

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ10 yrkande 29.

Reservation 30 (kd)

27. Direktverkande elvärme

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ16 yrkande 16.

Reservation 31 (mp)

28. Klusterbildning inom träområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ10 yrkande 27.

29. Åtgärder i bebyggelsen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ16 yrkande 15 delvis.

Reservation 32 (mp)

30. Vindisolering och fasadåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ10 yrkande 21.

31. Sektorernas miljöansvar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ10 yrkande 14, 2001/02:MJ14 yrkande 7 samt 2001/02:MJ16 yrkandena 13 och 18 delvis.

Reservation 33 (mp)

32. Beredskap för klimatrelaterade kriser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ16 yrkande 20 delvis.

Reservation 34 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m73008
c16002
fp11005
kd38004
v36007
mp0000
-2000
Totalt29714038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Klimatforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ10 yrkande 26, 2001/02:MJ14 yrkande 10 och 2001/02:MJ16 yrkande 20 delvis.

34. Plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ10 yrkande 28.

35. Klimatfrågorna i Regeringskansliet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ10 yrkande 16.

Reservation 35 (kd)

36. Rapportering m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ10 yrkandena 15 och 17 samt 2001/02:MJ16 yrkande 18 delvis.

Reservation 36 (kd)

37. Sveriges tillträdande till Kyotoprotokollet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner Kyotoprotokollet (avsnitt 7.2). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:55 i denna del samt avslår motion 2001/02:MJ16 yrkande 22.