Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 28 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-14
Betänkande 2018/19:UU8
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-18
Debatt i kammaren: 2019-06-19
4

Beslut

Beslut: 2019-06-19