Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2019

Beslut

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd bör utvärderas (UU8)

Regeringen bör göra en oberoende utvärdering av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Det anser ett enigt utrikesutskott, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Sverige var under 2017 och 2018 icke-permanent medlem i Förenta Nationernas, FN:s, säkerhetsråd. I en skrivelse till riksdagen redogör regeringen för det svenska medlemskapet och för de sakfrågor som har diskuterats i säkerhetsrådet under de två åren.

Riksdagen tycker att regeringens skrivelse behöver kompletteras med en oberoende och fristående utvärdering av resultatet av och kostnaderna för det svenska medlemskapet. Både Sveriges arbete och inflytande i säkerhetsrådet behöver granskas. Utvärderingen bör vara fristående från regeringen och göras av meriterade forskare eller andra som självständigt kan utvärdera resultaten av det svenska medlemskapet under 2017-2018 och försöka bedöma vilka de bestående resultaten har blivit.

Riksdagen lade även regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till de övriga motionsförslagen i ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rör en oberoende utvärdering av medlemskapet. Därutöver föreslår utskottet att samtliga övriga yrkanden avslås och att skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-14
Reservationer 20
Betänkande 2018/19:UU8

Alla beredningar i utskottet

2019-05-28, 2019-05-16, 2019-05-07

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd bör utvärderas (UU8)

Regeringen bör göra en oberoende utvärdering av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Det anser ett enigt utrikesutskott, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Sverige var under 2017 och 2018 icke-permanent medlem i Förenta Nationernas, FN:s, säkerhetsråd. I en skrivelse till riksdagen redogör regeringen för det svenska medlemskapet och för de sakfrågor som har diskuterats i säkerhetsrådet under de två åren.

Utrikesutskottet tycker att regeringens skrivelse behöver kompletteras med en oberoende och fristående utvärdering av resultatet av och kostnaderna för det svenska medlemskapet. Både Sveriges arbete och inflytande i säkerhetsrådet behöver granskas. Utvärderingen bör vara fristående från regeringen och göras av meriterade forskare eller andra som självständigt kan utvärdera resultaten av det svenska medlemskapet under 2017-2018 och försöka bedöma vilka de bestående resultaten har blivit.

Utrikesutskottet föreslår även att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de övriga motionsförslagen i ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-18
Debatt i kammaren: 2019-06-19
4

Beslut

Beslut: 2019-06-19
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om säkerhetsrådet, reformer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 22 och 24,

2018/19:1366 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 12 och 17,

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 6 och 15,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 17 i denna del,

2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:3090 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L) yrkande 2 i denna del och

2018/19:3091 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1 i denna del.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C, L)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 0 63 0 7
SD 0 0 62 0
C 0 0 30 1
V 0 0 26 2
KD 0 0 22 0
L 0 0 17 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 107 63 157 22


2. Utvärdering av kampanjen och medlemskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en oberoende utvärdering av medlemskapet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3090 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L) yrkande 1 och

avslår motionerna

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 17 i denna del,

2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 1,

2018/19:3090 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L) yrkande 2 i denna del och

2018/19:3091 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 2.

3. Kvinnor, fred och säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1366 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 14-16,

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 14,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:3090 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L) yrkande 2 i denna del.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C, L)
Reservation 9 (KD)

4. Barn och väpnad konflikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 2 och 7.

Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 63 0 0 7
SD 62 0 0 0
C 30 0 0 1
V 0 27 0 1
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 302 27 0 20


5. Fredsprocessen i Mellanöstern m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:15 av Björn Söder (SD) yrkande 1,

2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 2-4 och 6,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 22,

2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 6 och

2018/19:3091 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1 i denna del.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (KD)

6. Raketbeskjutningar och våldsamheter i Gaza

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 14 (SD, KD)

7. Irak och Syrien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1364 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 11-14,

2018/19:1368 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2-5 och 7,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 10 och

2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 63 0 0 7
SD 0 62 0 0
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 0 22 0
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 245 62 22 20


8. Internationell ad hoc-tribunal för brott begångna av IS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 17 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 57 5 0 8
SD 0 62 0 0
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 22 0 0
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 239 89 0 21


9. Iran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 18 (KD)

10. Myanmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)

11. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

12. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:104 till handlingarna.