Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor

Utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2007

Beslut

Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor (UU8)

Regeringen har för riksdagen redovisat genomförandet av Sveriges politik för global utveckling 2006. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg till regeringens redovisning. Riksdagen sade dessutom nej till ett antal motioner om politiken för global utveckling och om biståndsfrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i flertalet av de frågor motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-10
Justering: 2007-05-24
Betänkande publicerat: 2007-05-25
Trycklov: 2007-05-25
Reservationer 10
Betänkande 2006/07:UU8

Alla beredningar i utskottet

2007-05-10, 2007-05-08

Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor (UU8)

Regeringen har för riksdagen redovisat genomförandet av Sveriges politik för global utveckling 2006. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg till regeringens redovisning. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett antal motioner om politiken för global utveckling och om biståndsfrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i flertalet av de frågor motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-01
4

Beslut

Beslut: 2007-06-01
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sveriges politik för global utveckling - övergripande frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U12, 2005/06:U13, 2005/06:U349 yrkande 9, 2006/07:U1 yrkandena 1 och 2, 2006/07:U225 yrkande 4, 2006/07:U253 yrkandena 17 och 18 samt 2006/07:U258 yrkande 5.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s900040
m790018
c22007
fp140014
kd15009
v01705
mp00154
Totalt220171597

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vissa frågor om samstämmighet i utvecklingspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U14, 2006/07:U253 yrkande 7 och 2006/07:U258 yrkande 6.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s900040
m800017
c21008
fp140014
kd15009
v01705
mp01504
Totalt22032097

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U15, 2006/07:U225 yrkande 1, 2006/07:U253 yrkandena 5, 6, 12 och 15 samt 2006/07:U262 yrkande 2.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

4. Handelsavtal och utvecklingspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U280 yrkandena 1 och 2, 2006/07:N201 yrkande 5 och 2006/07:N293 yrkandena 5 och 6.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s900040
m800017
c22007
fp140014
kd15009
v01705
mp01504
Totalt22132096

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Frihandelsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U253 yrkande 16.

Reservation 7 (mp)

6. SRHR-frågor, tillgång till läkemedel, åtgärder mot hiv/aids

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U214 yrkande 2, 2006/07:U229 yrkande 1, 2006/07:U281 yrkandena 1-6 och 8-14 samt 2006/07:So374 yrkande 9.

Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

7. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U258 yrkande 12 och 2006/07:U286 yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (v)

8. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:204 till handlingarna.