Sveriges politik för global utveckling

Utrikesutskottets bet 2005/06:UU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2005

Beslut

Sveriges politik för global utveckling (UU5)

Regeringen har berättat för riksdagen om Sveriges politik för global utveckling. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sa också nej till motioner som handlar om politiken för global utveckling.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelserna läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 2 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-27
Justering: 2005-11-08
Betänkande publicerat: 2005-11-10
Trycklov: 2005-11-09
Reservationer 8
bet 2005/06:UU5

Alla beredningar i utskottet

2005-10-27, 2005-10-11

Sveriges politik för global utveckling (UU5)

Regeringen har berättat för riksdagen om Sveriges politik för global utveckling. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner som handlar om politiken för global utveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-16
4

Beslut

Beslut: 2005-11-16
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål, målkonflikter och huvuddrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U3 yrkande 1, 2004/05:U19 yrkande 3, 2004/05:U21 yrkande 2, 2004/05:U22 yrkandena 2-5, 2004/05:U23 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U278 yrkande 1, 2004/05:U307 yrkande 14, 2004/05:U331 yrkandena 5 och 6, 2005/06:U253, 2005/06:U336 yrkande 8 och 2005/06:U383 yrkande 4.

Reservation 1 (m, c)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c01606
fp00408
kd00285
v20017
mp12023
-1001
Totalt158607160

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Konsekvensanalys och samstämmighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U4 yrkandena 2-4 och 2004/05:U24.

Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240119
m430012
c01606
fp40008
kd30003
v20008
mp14003
-1001
Totalt27216160

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Extern utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U19 yrkandena 2 och 4 samt 2005/06:U349 yrkande 11.

4. PGU och Regeringskansliets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U4 yrkande 1, 2004/05:U5, 2004/05:U19 yrkande 1, 2004/05:U21 yrkande 3, 2004/05:U22 yrkande 1, 2004/05:U261 yrkande 5, 2004/05:U331 yrkandena 4, 7 och 9 samt 2005/06:U349 yrkande 12.

Reservation 6 (fp)

5. Skrivelsernas struktur och innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U3 yrkandena 2-4 och 7, 2004/05:U20 yrkandena 1-9, 2004/05:U22 yrkande 6, 2004/05:U23 yrkandena 3, 4 och 8, 2004/05:U298, 2005/06:U276 yrkande 2 och 2005/06:U311 yrkande 16.

Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m420013
c16006
fp40008
kd30003
v13078
mp01403
-0101
Totalt26615761

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Några inslag i politiken för global utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U3 yrkandena 9-12, 2004/05:U23 yrkandena 5, 6 och 9 samt 2005/06:K453 yrkande 6.

Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m430012
c16006
fp40008
kd30003
v21007
mp01403
-0101
Totalt27515059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Regeringens skrivelser 2004/05:4 Sveriges politik för global utveckling och 2004/05:161 Sveriges politik för global utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelserna 2004/05:4 och 2004/05:161 till handlingarna.