Sveriges säkerhetspolitik

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 1998/99:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 1999

Beslut

Sveriges säkerhetspolitik (UFöU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag till säkerhetspolitikens mål med anledning av den andra säkerhetspolitiska kontrollstationen under perioden 1997-2001. Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land ska kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde består. Den förutsätter att vi har en betryggande försvarsförmåga. Den militära alliansfriheten sätter, bortsett från avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och aktivt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Riksdagen instämmer i regeringens bedömning att den för Sverige grundläggande positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990-talet har fortsatt, även om osäkerheten rörande utvecklingen i Ryssland består. Deltagande i fredsfrämjande och humanitära insatser är en av totalförsvarets huvuduppgifter. Sverige verkar på många olika sätt för fred, säkra samhällen och internationellt samarbete runt Östersjön, i Europa och i världen. (Se även 1998/99:FöU5 .)

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-05-06
Justering: 1999-05-06
Betänkande 1998/99:UFöU1

Alla beredningar i utskottet

1999-05-06, 1999-04-29, 1999-04-22, 1999-03-15

Sveriges säkerhetspolitik (UFöU1)

Sammansatta försvars- och utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till säkerhetspolitikens mål med anledning av den andra säkerhetspolitiska kontrollstationen under perioden 1997-2001. Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land ska kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde består. Den förutsätter att vi har en betryggande försvarsförmåga. Den militära alliansfriheten sätter, bortsett från avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och aktivt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Utskottet instämmer i regeringens bedömning att den för Sverige grundläggande positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990-talet har fortsatt, även om osäkerheten rörande utvecklingen i Ryssland består. Deltagande i fredsfrämjande och humanitära insatser är en av totalförsvarets huvuduppgifter. Sverige verkar på många olika sätt för fred, säkra samhällen och internationellt samarbete runt Östersjön, i Europa och i världen. (Se även 1998/99:FöU5.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-26
4

Beslut

Beslut: 1999-05-26

Protokoll med beslut