Sveriges säkerhetspolitik

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2001/02:UFÖU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2001

Beslut

Sveriges säkerhetspolitik (UFöU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om den svenska säkerhetspolitiken. Fred och säkerhet för vårt eget land är ett övergripande mål för den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Därtill kommer även som ett grundläggande mål att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden. Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen, och i former som vi själva väljer, trygga en handlingsfrihet att, såsom enskild nation och i samverkan, kunna utveckla vårt samhälle. Det är Sverige självt som definierar den närmare innebörden av den militära alliansfriheten. Den sätter, bortsett från avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och aktivt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Vi har i dag möjlighet att delta i alla former av internationellt samarbete, med undantag endast för ett förpliktande samarbete med Nato i de delar som gäller ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp. Riksdagen godkände vidare ett avtal mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om stöd för industrisamarbete inom försvarsmaterielområdet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-11-27
Justering: 2001-11-29
Trycklov: 2001-12-03
Betänkande 2001/02:UFÖU1

Alla beredningar i utskottet

2001-11-27, 2001-11-22, 2001-11-20, 2001-11-01

Sveriges säkerhetspolitik (UFöU1)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om den svenska säkerhetspolitiken. Fred och säkerhet för vårt eget land är ett övergripande mål för den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Därtill kommer även som ett grundläggande mål att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden. Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen, och i former som vi själva väljer, trygga en handlingsfrihet att, såsom enskild nation och i samverkan, kunna utveckla vårt samhälle. Det är Sverige självt som definierar den närmare innebörden av den militära alliansfriheten. Den sätter, bortsett från avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och aktivt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Vi har i dag möjlighet att delta i alla former av internationellt samarbete, med undantag endast för ett förpliktande samarbete med Nato i de delar som gäller ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner ett avtal mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om stöd för industrisamarbete inom försvarsmaterielområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-10
4

Beslut

Beslut: 2001-12-11

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse