Sveriges säkerhetspolitik

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2004/05:UFöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Sveriges säkerhetspolitik (UFöU2)

Riksdagen sade nej till de motioner om Sveriges säkerhetspolitik som hade lämnats med anledning av regeringens proposition 2004/04:5 Vårt framtida försvar och under allmänna motionstiderna 1999, 2002, 2003, och 2004.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-11-18
Justering: 2004-11-25
Betänkande publicerat: 2004-12-07
Trycklov: 2004-12-07
Reservationer 9
Betänkande 2004/05:UFöU2

Alla beredningar i utskottet

2004-11-18, 2004-11-11, 2004-11-09, 2004-10-28, 2004-10-21

Sveriges säkerhetspolitik (UFöU2)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet konstaterar att Sveriges säkerhetspolitiska linje har fungerat bra. För framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än avsaknad av militära konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. Utskottet delar regeringens uppfattning att FN, genom sin unika legitimitet och nära nog universella medlemskrets, står i centrum för kampen mot terrorismen. Utskottet delar också regeringens bedömning att Sveriges relationer till Nato kommer att ha en nära koppling till EU:s relationer med alliansen. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de motioner om Sveriges säkerhetspolitik som har lämnats med anledning av regeringens proposition 2004/04:5 Vårt framtida försvar och under allmänna motionstiderna 1999, 2002, 2003, och 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-15
4

Beslut

Beslut: 2004-12-15
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhetspolitiska utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U203, 2002/03:U234 yrkande 5, 2002/03:U280 yrkandena 12 och 21, 2002/03:Fö260 yrkande 1, 2003/04:U208 yrkande 6, 2003/04:U329 yrkande 3, 2004/05:U222 yrkande 6, 2004/05:U242 yrkande 16 och 2004/05:U314 yrkandena 1 och 5.

Reservation 1 (v)

2. Förenta nationerna (FN)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 1999/00:U402, 2002/03:U280 yrkande 1, 2002/03:U296 yrkande 5, 2002/03:U311 yrkande 13, 2002/03:U313 yrkande 17, 2002/03:U322 yrkande 18, 2002/03:U328 yrkande 22, 2002/03:Fö261 yrkande 5, 2003/04:U17 yrkande 10, 2003/04:U203 yrkandena 1, 4, 6-9 och 11, 2003/04:U274 yrkande 2, 2003/04:U278 yrkande 2, 2003/04:U335 yrkandena 11 och 13, 2003/04:U352 yrkande 4, 2004/05:U219 yrkande 17, 2004/05:U221 yrkandena 1, 3-5 och 7, 2004/05:U225 yrkande 7, 2004/05:U242 yrkande 14, 2004/05:U267 yrkande 6, 2004/05:U268 yrkande 23, 2004/05:U283 yrkande 13, 2004/05:U304 yrkande 10, 2004/05:U314 yrkandena 9 och 10 samt 2004/05:Fö8 yrkande 11.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04906
c02002
fp04404
kd02706
v25004
mp15002
-0000
Totalt172140037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Sveriges internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U323 yrkande 23, 2003/04:U256 yrkande 5, 2003/04:U294, 2004/05:U216 yrkande 6, 2004/05:U219 yrkande 14, 2004/05:U226 yrkande 29, 2004/05:U275 yrkande 1, 2004/05:U314 yrkande 3, 2004/05:Fö8 yrkande 4 och 2004/05:Fö28 yrkandena 5 och 6.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04906
c02002
fp04602
kd02706
v50213
mp14012
-0000
Totalt1501422334

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa (OSSE)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U323 yrkande 26 och 2004/05:U242 yrkande 8.

5. Europeiska unionen (EU)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U278, 2003/04:U256 yrkande 1, 2004/05:K431 yrkandena 8 och 10, 2004/05:U216 yrkande 5, 2004/05:U222 yrkandena 1-4, 2004/05:U223 yrkandena 1, 3 och 4, 2004/05:U242 yrkandena 2 och 15, 2004/05:U287 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U314 yrkandena 6 och 8, 2004/05:Fö8 yrkandena 1, 12 och 14 samt 2004/05:Fö28 yrkandena 2-4.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300113
m49006
c19012
fp46002
kd27006
v02603
mp10412
-0000
Totalt28131334

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Nato

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U234 yrkande 1, 2002/03:U323 yrkande 19, 2003/04:U256 yrkande 6, 2003/04:U329 yrkande 2, 2004/05:K431 yrkande 9, 2004/05:U216 yrkandena 2, 3 och 7, 2004/05:U222 yrkandena 5 och 7, 2004/05:U242 yrkande 3, 2004/05:Fö8 yrkande 15 och 2004/05:Fö28 yrkande 7.

Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m49006
c18022
fp04503
kd27006
v18173
mp14012
-0000
Totalt258461035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Den transatlantiska länken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U219 yrkande 16.

Reservation 8 (v)

8. Den vidgade hotkatalogen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U280 yrkande 6, 2002/03:U322 yrkande 15, 2002/03:U327 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fö240 yrkande 2, 2002/03:Fö241 yrkandena 3 och 5, 2003/04:U251 yrkande 7, 2003/04:U258 yrkandena 2 och 3, 2004/05:U219 yrkande 1, 2004/05:U242 yrkande 5, 2004/05:U260 yrkandena 3-5, 2004/05:U275 yrkande 4, 2004/05:U331 yrkande 25 och 2004/05:Fö28 yrkande 1.

9. USA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U260 yrkande 11.

10. Sveriges närområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U323 yrkande 27 och 2003/04:U256 yrkande 7.

11. Ryssland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U212 yrkande 16, 2002/03:U234 yrkande 4, 2004/05:U216 yrkande 1 och 2004/05:U242 yrkande 9.

12. Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U205 yrkande 2, 2004/05:U205 yrkandena 1-4 och 2004/05:U239 yrkande 7.

Reservation 9 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m380116
c02002
fp04602
kd02706
v20063
mp15002
-0000
Totalt205931734

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag