Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa

Utrikesutskottets betänkande 1994/95:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1995-04-04
Justering: 1995-04-06
Betänkande 1994/95:UU16

Alla beredningar i utskottet

1995-04-04, 1995-03-28, 1995-03-23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-04-26
4

Beslut

Beslut: 1995-05-03

Protokoll med beslut