Sysselsättningsskapande åtgärder m:m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1988/89:AU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.