Tandvårdsfrågor

Socialutskottets bet 2005/06:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Motioner om tandvårdsfrågor (SoU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005 om tandvårdsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp, bland annat inom Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (se kommittédirektiv 2005:136). Motionerna handlar framför allt om tandvårdsförsäkringen samt avvecklingen av amalgam som tandvårdsmaterial.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-15
Justering: 2005-12-15
Betänkande publicerat: 2005-12-21
Trycklov: 2005-12-21
Reservationer 14
bet 2005/06:SoU8

Motioner om tandvårdsfrågor (SoU8)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005 om tandvårdsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp, bland annat inom Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (se kommittédirektiv 2005:136). Motionerna handlar framför allt om tandvårdsförsäkringen samt avvecklingen av amalgam som tandvårdsmaterial.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-01-25
4

Beslut

Beslut: 2006-01-25
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tandvårdsförsäkringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So240, 2003/04:So290, 2003/04:So309, 2003/04:So343 yrkandena 28-33, 2003/04:So393, 2003/04:So408 yrkande 2, 2003/04:So580, 2003/04:So591 yrkande 9, 2003/04:So593 yrkandena 2 och 3, 2003/04:So640 yrkande 30, 2004/05:So284, 2004/05:So299, 2004/05:So322, 2004/05:So326, 2004/05:So330, 2004/05:So348, 2004/05:So353, 2004/05:So363, 2004/05:So375, 2004/05:So383, 2004/05:So452, 2004/05:So460, 2004/05:So488, 2004/05:So631, 2004/05:So649, 2005/06:So211, 2005/06:So297, 2005/06:So339, 2005/06:So347, 2005/06:So371, 2005/06:So397, 2005/06:So399 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So407, 2005/06:So443, 2005/06:So453, 2005/06:So505 yrkande 3, 2005/06:So521 yrkande 3, 2005/06:So571, 2005/06:So584, 2005/06:So598, 2005/06:So601, 2005/06:So663, 2005/06:So669, 2005/06:So678, 2005/06:So694 yrkandena 1-4, 2005/06:So710 yrkande 19 och 2005/06:So713 yrkande 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m039016
c00175
fp003513
kd00249
v22006
mp10007
-2000
Totalt148397686

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Rätt att överklaga beslut avseende vård enligt 6 och 7 §§ tandvårdsförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So503 och 2005/06:So477.

3. Ändring i tandvårdsförordningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So467 yrkande 2, 2003/04:So619 yrkande 2, 2004/05:So615 yrkande 2, 2005/06:So251 yrkande 1 och 2005/06:So479.

Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m390016
c16006
fp360012
kd022110
v22006
mp11006
-2000
Totalt24022186

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Biverkningar av dentala material

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So619 yrkande 5, 2003/04:So620, 2004/05:So496, 2004/05:So671 och 2005/06:So478.

Reservation 6 (m, kd)

5. Amalgamanvändningen m.m. i Sverige och inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 35, 2003/04:So399, 2003/04:So467 yrkandena 1 och 3, 2003/04:So507, 2003/04:So619 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2005/06:So399 yrkandena 4 och 5.

Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (c)
Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m390016
c00175
fp350112
kd00249
v02116
mp8036
-1100
Totalt197224684

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Personalförsörjningen inom tandvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So343 yrkande 34.

Reservation 11 (c, fp)

7. Genusperspektivet inom tandvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So411 yrkande 1 och 2005/06:So399 yrkande 6.

Reservation 12 (v)

8. Utredning om tandutdragningar hos reumatiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So399 yrkande 7.

Reservation 13 (v)

9. Forskning om orala infektioners samband med övrig hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So593 yrkande 1.

Reservation 14 (kd)