Teater, dans och musik

Kulturutskottets betänkande 1993/94:KrU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-17
Justering: 1994-03-03
Betänkande 1993/94:KrU21

Alla beredningar i utskottet

1994-02-17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-23
4

Beslut

Beslut: 1994-03-29

Protokoll med beslut