Terrorism

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om arbetet mot terrorism (JuU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om arbetet mot terrorism. Motionsförslagen handlar bland annat om frågor om utvidgade straffbestämmelser, skärpta straff för terroristbrott och kriminalisering av samröre med terroristorganisationer. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är främst att arbete pågår inom de områden som förslagen gäller.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-25
Trycklov: 2019-04-26
Reservationer 32
Betänkande 2018/19:JuU16

Alla beredningar i utskottet

2019-04-04, 2019-03-14

Nej till motioner om arbetet mot terrorism (JuU16)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om arbetet mot terrorism. Motionsförslagen handlar bland annat om frågor om utvidgade straffbestämmelser, skärpta straff för terroristbrott och kriminalisering av samröre med terroristorganisationer. Anledningen till att utskottet vill att riksdagen säger nej till förslagen är främst att arbete pågår inom de områden som förslagen gäller.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08
35 förslagspunkter, 30 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbud mot rasistiska organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 4,

2018/19:1613 av Denis Begic (S),

2018/19:1785 av Anders Österberg (S) och

2018/19:1971 av Denis Begic och Jasenko Omanovic (båda S).

2. Paramilitär lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 1 (KD)

3. Översyn av bestämmelsen om landsförräderi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:422 av Christian Carlsson (KD) yrkande 2,

2018/19:528 av Robert Hannah (L) och

2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 2 (KD)

4. Olovlig kårverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2612 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 3 (L)

5. Översyn av ordningslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2744 av Jonas Eriksson (MP) yrkandena 1 och 2.

6. Krafttag för att motverka terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 56 0 0 6
C 1 27 0 3
V 25 0 0 3
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 285 27 0 37


7. Skärpt straff för terroristbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 17 och

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

8. Särskild straffskala för grova brott som rör finansiering av terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2612 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 56 0 0 6
C 28 0 0 3
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 0 16 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 297 16 0 36


9. Kriminalisering av deltagande i eller samröre med terroristorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 16,

2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4,

2018/19:2612 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 29 i denna del och

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 8 (M, C, KD, L)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 64 0 6
SD 0 0 56 6
C 0 28 0 3
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 0 16 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 129 128 56 36


10. Kriminalisering av deltagande i eller samröre med våldsbejakande organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 29 i denna del och

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 10 (M, C)

11. Nationell lista över förbjudna organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:506 av Joar Forssell (L) yrkande 1.

12. Kriminalisera propaganda för terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 14 och 15.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 0 56 0 6
C 27 1 0 3
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 256 57 0 36


13. Förhindra hatpredikanters inresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1004 av Boriana Åberg (M).

14. Kriminalisera förberedelse till terrorismresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2612 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 12 (L)

15. Samverkande myndighetskontroller för att motverka finansiering av terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2872 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 13 (M)

16. Förbud mot utländsk finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 56 0 0 6
C 28 0 0 3
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 293 20 0 36


17. Säkerhetspolisens tillgång till Migrationsverkets asylsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 15 (SD)

18. Nytt register hos Säkerhetspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 16 (SD)

19. Ansvaret för Center mot våldsbejakande extremism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:498 av Roger Haddad (L) yrkande 1 och

2018/19:2612 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 17 (L)

20. Analys av regional samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2612 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 18 (L)

21. Kriminalvårdens arbete mot radikalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 32.

Reservation 19 (M, C, KD, L)

22. Ny nationell samverkansfunktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 20 (M)

23. Informationsdelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2612 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 21 (L)

24. Översyn av sekretesslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 24,

2018/19:441 av Markus Wiechel m.fl. (SD) och

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 22 (M, KD)
Reservation 23 (SD)

25. Omhändertagande av återvändare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 19,

2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 5 och

2018/19:2612 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (L)

26. Jaga terrorister och krigsförbrytare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2795 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

27. Översyn av lagstiftning om krigsförbrytelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2795 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

28. Nationella riktlinjer för återvändare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 26 (M)

29. Utvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2845 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1 och

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 27 (M)

30. Rapporteringsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 28 (SD)

31. Haverikommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:276 av Markus Wiechel (SD).

32. Stärk polisens befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:604 av Åsa Coenraads och Alexandra Anstrell (båda M).

33. Internationell samverkan mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 9-11.

Reservation 29 (SD)

34. Europeisk samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2612 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 30 (C)
Reservation 31 (L)

35. Fördjupat samarbete inom Norden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 23.

Reservation 32 (SD)