Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2006

Beslut

Nya regler om visstidsanställning och förstärkt skydd för föräldralediga (AU8)

Lagen om anställningsskydd (LAS) förenklas genom att olika former av tidsbegränsade anställningar förs samman till en anställningsform, fri visstidsanställning. Därmed försvinner lagreglerna om till exempel säsongsanställning som anställningsform. Andra tidsbegränsade anställningar, som vikariat och när arbetstagaren har fyllt 67 år, blir kvar som i dag liksom provanställningar. Den som under fem år har varit anställd hos samma arbetsgivare i fri visstidsanställning i sammanlagt mer än 14 månader automatiskt ska bli tillsvidareanställd (fast anställning). Om arbetstagaren har varit provanställd ska den tiden också räknas in. En arbetstagare som har varit anställd hos en arbetsgivare ska även i fortsättningen ha företräde till återanställning. För företräde ska det i framtiden räcka med 6 månaders anställning under de senaste två åren i stället för som i dag 12 månaders anställning under de senaste tre åren. Föräldraledighetslagen får en ny regel som förbjuder arbetsgivare att missgynna arbetssökande och arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Föräldralediga får också ett starkare skydd enligt LAS. Uppsägningstiden för en föräldraledig arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist ska börja löpa först när arbetstagaren återupptar arbetet. I dag löper uppsägningstiden medan tiden föräldraledigheten pågår. De ändringar som avser en förstärkt föräldraledighet börjar gälla den 1 juli 2006. Övriga ändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-04
Betänkande publicerat: 2006-05-11
Trycklov: 2006-05-09
Reservationer 2
Betänkande 2005/06:AU8

Nya regler om visstidsanställning och förstärkt skydd för föräldralediga (AU8)

Lagen om anställningsskydd (LAS) förenklas genom att olika former av tidsbegränsade anställningar förs samman till en anställningsform, fri visstidsanställning. Därmed försvinner lagreglerna om till exempel säsongsanställning som anställningsform. Andra tidsbegränsade anställningar, som vikariat och när arbetstagaren har fyllt 67 år, blir kvar som i dag liksom provanställningar. Den som under fem år har varit anställd hos samma arbetsgivare i fri visstidsanställning i sammanlagt mer än 14 månader automatiskt ska bli tillsvidareanställd (fast anställning). Om arbetstagaren har varit provanställd ska den tiden också räknas in. En arbetstagare som har varit anställd hos en arbetsgivare ska även i fortsättningen ha företräde till återanställning. För företräde ska det i framtiden räcka med 6 månaders anställning under de senaste två åren i stället för som i dag 12 månaders anställning under de senaste tre åren. Föräldraledighetslagen får en ny regel som förbjuder arbetsgivare att missgynna arbetssökande och arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Föräldralediga får också ett starkare skydd enligt LAS. Uppsägningstiden för en föräldraledig arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist ska börja löpa först när arbetstagaren återupptar arbetet. I dag löper uppsägningstiden medan tiden föräldraledigheten pågår. De ändringar som avser en förstärkt föräldraledighet börjar gälla den 1 juli 2006. Övriga ändringarna börjar gälla den 1 juli 2007. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-18
4

Beslut

Beslut: 2006-05-18
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Visstidsanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar dels 5 § regeringens förslag enligt punkt 2 till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd, dels regeringens förslag enligt punkt 3 till lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:185 punkterna 2 i denna del och 3 samt avslår motionerna 2005/06:A8 yrkandena 1-3 och 2005/06:A9 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m044011
c01408
fp035013
kd02706
v23005
mp11006
-1001
Totalt153120076

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Företrädesrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 25 och 25 a §§ regeringens förslag enligt punkt 2 till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:185 punkt 2 i denna del och avslår motionerna 2005/06:A8 yrkandena 4 och 5, 2005/06:A9 yrkande 3 och 2005/06:A10.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag
a) enligt punkt 2 till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkterna 1 och 2,
b) enligt punkt 1 till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,
c) enligt punkt 4 till lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:185 punkterna 1, 2 i denna del och 4.