Tilläggsanslag till skatteförvaltningen samt sänkt postmoms

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1994-02-10
Betänkande 1993/94:SkU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-02-16
4

Beslut

Beslut: 1994-02-16

Protokoll med beslut