Tilläggsbudget 1 för 2008

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Tilläggsbudget 1 för 2008 (FiU21)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2008. Totalt 1 883 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2008. Det innebär bland annat följande: 584 miljoner kronor avsätts för ökade utbetalningar av bidrag för läkemedelsförmånerna. 300 miljoner kronor anvisas för rättsliga biträden till följd av ett ökat antal förordnanden av offentliga försvarare samt omfattningen av dessa. 100 miljoner kronor reserveras för Säkerhetspolisens utgifter för terrorismbekämpning. 240 miljoner kronor tillförs för utbetalning av bidrag till miljöbilar. Resurserna ökas också för att fullfölja regeringens satsning på drift och underhåll av vägar samt för investeringar i det nationella vägnätet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-04-22, 2008-05-13, 2008-05-22

Tilläggsbudget 1 för 2008 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2008. Förslaget innebär att totalt 1 883 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2008. Förslaget innebär bland annat följande:

584 miljoner kronor avsätts för ökade utbetalningar av bidrag för läkemedelsförmånerna.

300 miljoner kronor anvisas för rättsliga biträden till följd av ett ökat antal förordnanden av offentliga försvarare samt omfattningen av dessa.

100 miljoner kronor reserveras för Säkerhetspolisens utgifter för terrorismbekämpning.

240 miljoner kronor tillförs för utbetalning av bidrag till miljöbilar. Resurserna ökas också för att fullfölja regeringens satsning på drift och underhåll av vägar samt för investeringar i det nationella vägnätet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.