Tilläggsbudget för budgetåret 1995/96

Finansutskottets betänkande 1996/97:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 1996

Beslut

Tilläggsbudget 1995/96 (FiU11)

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96. Bland annat beslutades att anslaget till samarbete och utveckling inom Östersjöregionen ska få användas på ett mer flexibelt sätt. Åtgärder och projekt ska kunna stödjas inte bara med bidrag utan också med lån och garantier. Återbetalade lånemedel ska kunna återföras till anslaget och tas i anspråk för nya stödprojekt. Men detta ska, menar riksdagen, bara gälla för 1997. Från och med 1 januari 1998 bör återbetalningar tas upp som inkomster på statsbudgeten. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om tillfälligt investeringsbidrag för anordnande av studentbostäder. Innebörden var att det inte finns anledning att utesluta någon högskole- eller universitetsort från det nya stödet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1996-11-05
Betänkande 1996/97:FiU11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-11-20
4

Beslut

Beslut: 1996-11-22

Protokoll med beslut