Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1994/95

Utrikesutskottets betänkande 1994/95:UU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1995-02-14
Justering: 1995-02-21
Betänkande 1994/95:UU13

Alla beredningar i utskottet

1995-02-14, 1995-02-07

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1995-03-15

Protokoll med beslut