Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Utrikesutskottets bet 2014/15:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 februari 2015

Beslut

Sanktioner mot Ryssland (UU3)

EU beslutade under 2014 om sanktioner mot Ryssland. För att kunna genomföra sanktionerna fullt ut i Sverige krävs det nationella beslut. I december förra året beslutade därför regeringen bland annat att införa förbud mot att köpa, importera och transportera krigsmateriel eller så kallad paramilitär utrustning från Ryssland.

Att införa sanktioner kräver riksdagens godkännande inom en viss tid, annars slutar de att gälla. Därför har regeringen föreslagit att riksdagen godkänner beslutet om sanktioner. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2014/15:30.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-01-29
Justering: 2015-02-05
Trycklov: 2015-02-06
bet 2014/15:UU3

Sanktioner mot Ryssland (UU3)

EU beslutade under 2014 om sanktioner mot Ryssland. För att kunna genomföra sanktionerna fullt ut i Sverige krävs det nationella beslut. I december förra året beslutade därför regeringen bland annat att införa förbud mot att köpa, importera och transportera krigsmateriel eller så kallad paramilitär utrustning från Ryssland.

Att införa sanktioner kräver riksdagens godkännande inom en viss tid, annars slutar de att gälla. Därför har nu regeringen föreslagit att riksdagen godkänner beslutet om sanktioner. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-11
Debatt i kammaren: 2015-02-12
4

Beslut

Beslut: 2015-02-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av sanktioner mot Ryssland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens beslut den 11 december 2014 om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.