Tillfälliga skattelättnader för egenföretagare m.m.

Skatteutskottets betänkande 1992/93:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 februari 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-09
Justering: 1993-02-11
Betänkande 1992/93:SkU19

Alla beredningar i utskottet

1993-02-09

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-02-17
4

Beslut

Beslut: 1993-02-17

Protokoll med beslut