Tillgängliga elektroniska kommunikationer

Trafikutskottets bet 2009/10:TU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Sverige ska ha bredband i världsklass (TU18)

Riksdagen sa ja till ett nytt delmål inom det IT-politiska målet. Enligt det nya delmålet ska Sverige ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Dessutom ändras reglerna för tillstånd att använda radiosändare så att de blir modernare och effektivare. Det blir till exempel enklare att söka och hantera tillstånd vilket ska underlätta för både myndigheten och de som använder radiosändare som kräver tillstånd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-29
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-18
Trycklov: 2010-05-18
Reservationer 5
bet 2009/10:TU18

Sverige ska ha bredband i världsklass (TU18)

Riksdagen ska godkänna ett nytt delmål inom det IT-politiska målet. Enligt det nya delmålet ska Sverige ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Dessutom ändras reglerna för tillstånd att använda radiosändare så att de blir modernare och effektivare. Det blir till exempel enklare att söka och hantera tillstånd vilket ska underlätta för både myndigheten och de som använder radiosändare som kräver tillstånd.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-26
4

Beslut

Beslut: 2010-05-26
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. IT-politiskt delmål för tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om delmål 3 inom det IT-politiska målet (avsnitt 7 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:193 punkt 3 och avslår motionerna
2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkande 2 och
2009/10:T481 av Emma Henriksson (kd).

Reservation 1 (s, v, mp)

2. Delaktighet i informationssamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkande 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m780018
c180011
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
-1000
Totalt137131081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation utom såvitt avser 3 kap. 10 § och med de ändringarna av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna som framgår av utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:193 punkt 1.

4. Ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 augusti 2010.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:193 punkt 2.

5. Tillgång till elektroniska kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 16,
2009/10:T261 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda c),
2009/10:T281 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (båda s),
2009/10:T291 av Katarina Brännström och Anna Tenje (båda m) yrkandena 1 och 2,
2009/10:T304 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda m) yrkandena 1 och 2,
2009/10:T336 av Peter Jonsson (s),
2009/10:T380 av Mats Pertoft och Bodil Ceballos (båda mp),
2009/10:T392 av Christer Engelhardt (s),
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 11-15,
2009/10:T469 av Agneta Lundberg (s),
2009/10:T501 av Lena Hallengren m.fl. (s) yrkande 9,
2009/10:T527 av Berit Andnor m.fl. (s),
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 10,
2009/10:N369 av Anita Brodén och Nina Larsson (båda fp) yrkande 2 och
2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 5 och 6.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m780018
c180011
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
-0100
Totalt136132081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkande 1 och
2009/10:T386 av Lars Hjälmered och Tomas Tobé (båda m).

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m780018
c180011
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
-1000
Totalt137131081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. IT och miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 7 och 8 samt
2009/10:T528 av Håkan Juholt (s).

Reservation 5 (s, v, mp)

8. E-fakturering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T533 av Anna Tenje (m).