Tillstånd att sända lokalradio

Konstitutionsutskottets bet 2007/08:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2008

Beslut

Tillstånd att sända lokalradio (KU22)

En lag med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio införs. Lagen ska reglera tillståndsperiodens längd och möjligheten till förlängning av sändningstillstånd. För dem som har fått sina tillstånd enligt lokalradiolagen ska lagen dessutom reglera innehållet i sändningarna. En hänvisning till den tillfälliga lagen ska göras i radio- och TV-lagen. Den tillfälliga lagen om tillstånd att sända lokalradio börjar gälla den 1 juli 2008 och gäller till den 31 december 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-04-24
Justering: 2008-05-06
Betänkande publicerat: 2008-05-07
Trycklov: 2008-05-07
bet 2007/08:KU22

Alla beredningar i utskottet

2008-04-24, 2008-04-17

Tillstånd att sända lokalradio (KU22)

En lag med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio införs. Lagen ska reglera tillståndsperiodens längd och möjligheten till förlängning av sändningstillstånd. För dem som har fått sina tillstånd enligt lokalradiolagen ska lagen dessutom reglera innehållet i sändningarna. En hänvisning till den tillfälliga lagen ska göras i radio- och TV-lagen. Den tillfälliga lagen om tillstånd att sända lokalradio börjar gälla den 1 juli 2008 och gäller till den 31 december 2009. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-14
4

Beslut

Beslut: 2008-05-14
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillstånd att sända lokalradio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio,
2. lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:106.

2. Tillstånd för den kommersiella radion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K242 yrkandena 1 och 2.

3. Sänkning av koncessionsavgift för kommersiell radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K243.