Tillsyn över hundar och katter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 2007

Beslut

Skärpta regler för tillsyn över hundar (MJU5)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ny lag om tillsyn över hundar och katter. Syftet är att minska problem som beror på bristande tillsyn och skötsel av hundar. Polisen ska kunna ingripa tidigare och mer kraftfullt om någon inte sköter eller ser till sin hund ordentligt. Polisen kan till exempel besluta att en hund ska omhändertas eller förbjuda någon att äga eller ha hand om en hund. Tillsynen av katter berörs inte av de nya reglerna. Riksdagen håller med regeringen om att det inte finns tillräckligt starka skäl för att införa bestämmelser om märkning och registrering av katter. Lagen ska börja gälla den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-18
Justering: 2007-11-13
Betänkande publicerat: 2007-11-14
Trycklov: 2007-11-14
Reservationer 6
Betänkande 2007/08:MJU5

Skärpta regler för tillsyn över hundar (MJU5)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ny lag om tillsyn över hundar och katter. Syftet med förslaget är att minska problem som beror på bristande tillsyn och skötsel av hundar. Polisen ska kunna ingripa tidigare och mer kraftfullt om någon inte sköter eller ser till sin hund ordentligt. Polisen kan till exempel besluta att en hund ska omhändertas eller förbjuda någon att äga eller ha hand om en hund.

Tillsynen av katter berörs inte av de nya reglerna. Utskottet håller med regeringen om att det inte finns tillräckligt starka skäl för att införa bestämmelser om märkning och registrering av katter.

Enligt förslaget ska lagen börja gälla den 1 januari 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-22
4

Beslut

Beslut: 2007-11-22
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 november 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omhändertagande av hundar i marker där det finns vilt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 18 § regeringens förslag till lag om tillsyn över hundar och katter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:126 i denna del och avslår motion 2007/08:MJ1 yrkande 1 i denna del.

Reservation 1 (s)

2. Lag om tillsyn över hundar och katter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tillsyn över hundar och katter i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:126 i denna del och avslår motionerna 2007/08:MJ202, 2007/08:MJ299, 2007/08:MJ336 yrkandena 2 och 4, 2007/08:MJ398 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:MJ416.

3. Omhändertagande av upphittade hundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1938:121) om hittegods.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:126 i denna del och avslår motion 2007/08:MJ1 yrkande 1 i denna del.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m860011
c22007
fp180010
kd15009
v16006
mp12205
Totalt169104076

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ändring i jaktlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:126 i denna del.

5. Underårigs förvärv av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ398 yrkande 3.

6. Skadeståndsansvar för hundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ1 yrkande 2.

Reservation 3 (s)

7. Utredning om ansvar för katter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ1 yrkande 3, 2007/08:MJ2 yrkandena 1 och 2, 2007/08:MJ212, 2007/08:MJ298, 2007/08:MJ329 och 2007/08:MJ336 yrkandena 1 och 3.

Reservation 4 (s, mp)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m850012
c22007
fp18019
kd15009
v11236
mp01405
Totalt141127477

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Övergivna djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ336 yrkande 5.

9. Smuggling av hundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ211.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m860011
c22007
fp19009
kd15009
v01705
mp01405
Totalt142133074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag