Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2001/02:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2002

Beslut

Tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen (AU7)

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen ska fr.o.m. den 1 januari 2003 hållas samman i en fristående myndighet som benämns Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Den nya myndigheten ska ta över samtliga av Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) nuvarande arbetsuppgifter i förhållande till arbetslöshetskassorna, utom utbetalningarna av statsbidrag. Den ska också utöva tillsyn över myndigheter inom Arbetsmarknadsverket (AMV) när det gäller deras behandling av ärenden om arbetslöshetsersättning.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-16
Justering: 2002-04-25
Trycklov: 2002-05-08
Reservationer 4
Betänkande 2001/02:AU7

Tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen ska hållas samman i en fristående myndighet som benämns Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Den nya myndigheten ska ta över samtliga av Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) nuvarande arbetsuppgifter i förhållande till arbetslöshetskassorna, utom utbetalningarna av statsbidrag. Den ska också utöva tillsyn över myndigheter inom Arbetsmarknadsverket (AMV) när det gäller deras behandling av ärenden om arbetslöshetsersättning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-15
4

Beslut

Beslut: 2002-05-16
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sanktionsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A6 yrkande 1 (m).

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m068013
c14004
fp12004
kd33009
v37006
mp16000
-0000
Totalt22369057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Riksrevisionens möjlighet att granska arbetslöshetskassorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A7 yrkande 1 (kd).

Reservation 2 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m680013
c14004
fp11104
kd03309
v37006
mp16000
-0000
Totalt24845056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Gränsdragningsproblem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A7 yrkande 2 (kd).

4. Finansiering av tillsynsmyndigheten

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A7 yrkande 3 (kd).

Reservation 3 (kd)

5. Administrationen av arbetslöshetsförsäkringen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A6 yrkande 2 (m).

Reservation 4 (m)

6. Antagande av lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar dels regeringens förslag enligt bilaga 2 till 1. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, dels regeringens förslag enligt bilaga 3 till 2. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 3. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.