Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmålmellan EU:s medlemsstater

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2005

Beslut

Ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU-länder (JuU33)

Riksdagen godkände 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater, ett tilläggsprotokoll och ett relaterat avtal mellan EU och Island och Norge. Riksdagen sa också ja till nödvändiga lagändringar till följd av överenskommelserna. Lagändringarna börjar med ett undantag gälla den 1 juli 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU-länder (JuU33)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater, ett tilläggsprotokoll och ett relaterat avtal mellan EU och Island och Norge. Riksdagen föreslås också säga ja till nödvändiga lagändringar till följd av överenskommelserna. Lagändringarna ska med ett undantag börja gälla den 1 juli 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.