Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontrollm.m.

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2005

Beslut

Skärpta regler för marknadsföring av tobak (SoU21)

Riksdagen sade ja till att genomföra WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Konventionen handlar om skärpta regler för marknadsföring av tobak, bättre kontroll så att minderåriga inte kan köpa tobaksvaror och ett förebyggande arbete så att människor inte börjar röka. Varje försäljningsställe ska ha en tydlig och synbar skylt med information om förbudet mot sälja att tobak till barn och ungdomar under 18 år.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-19
Justering: 2005-05-10
Betänkande publicerat: 2005-05-18
Trycklov: 2005-05-18
Reservationer 11
Betänkande 2004/05:SOU21

Skärpta regler för marknadsföring av tobak (SoU21)

Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till att genomföra WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Konventionen handlar om skärpta regler för marknadsföring av tobak, bättre kontroll så att minderåriga inte kan köpa tobaksvaror och ett förebyggande arbete så att människor inte börjar röka. Varje försäljningsställe ska ha en tydlig och synbar skylt med information om förbudet mot sälja att tobak till barn och ungdomar under 18 år.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-26
4

Beslut

Beslut: 2005-05-26
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av konventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118 punkt 1 och avslår motion 2004/05:So31 yrkande 2.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m04609
c15007
fp40008
kd25008
v24005
mp14003
-0001
Totalt23746066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Skydd för minderåriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 12-12 b §§ regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581), med den ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna punkterna 1 och 3 som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:So31 yrkande 3.

Reservation 2 (m)

3. Utförande av ålderskontroll i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So31 yrkande 4.

Reservation 3 (m)

4. Reklam och annan marknadsföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) 14 och 14 a §§ lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
b) punkt 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:So31 yrkande 5.

Reservation 4 (m)

5. Sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 14 b § regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:So31 yrkande 6.

Reservation 5 (c, fp, kd)
Reservation 6 (m)

6. Uppgifter om kostnader för reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 18 b § regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:So31 yrkande 7.

Reservation 7 (m)

7. Ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 27 § regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:So442.

8. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 12 c, 19 och 19 a §§ regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:So30 yrkande 2.

Reservation 8 (c, kd)

9. Försäljningstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So30 yrkande 1 och 2004/05:So563 yrkande 1.

Reservation 9 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m45109
c15007
fp39108
kd12408
v24005
mp14003
-0001
Totalt25826065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:118 punkt 2 i denna del.

11. Nikotinersättningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So31 yrkande 1.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m04609
c01507
fp04008
kd02508
v24005
mp14003
-0001
Totalt158126065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Jordbruksstödet till tobaksodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K431 yrkande 17 i denna del och 2004/05:So32 yrkande 2.

13. Nationellt samordningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So30 yrkande 4 och 2004/05:So32 yrkande 1.

14. Informationskampanj

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So30 yrkande 3, 2004/05:So333 och 2004/05:So491.

15. Rökavvänjning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So406, 2004/05:So563 yrkande 2 och 2004/05:So619.

16. Rökfria spelmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So449.

17. Undantag från rökförbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So219.

Reservation 11 (fp)