Tobakslag

Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-04-29
Justering: 1993-05-13
Betänkande 1992/93:SoU26

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-05-27
4

Beslut

Beslut: 1993-05-28

Protokoll med beslut