Tolkning och översättning i brottmål

Justitieutskottets bet 2012/13:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2013

Beslut

Tydligare regler för tolkning och översättning i brottmål (JuU23)

Om en person som är misstänkt för ett brott inte behärskar svenska ska han eller hon ha rätt till tolk vid sammanträden i rätten och under förhör i samband med förundersökningen. Samma regler ska gälla om den misstänkte behöver tolk på grund av hörselnedsättning eller talsvårigheter. Den som behöver en tolk får i praktiken det redan i dag, men lagen ska ändras så att det blir tydligare att detta är obligatoriskt.

En rad andra ändringar i reglerna införs också:

 • Domstolen eller den myndighet som utreder brottet ska vara skyldig att översätta sådana handlingar, eller delar av handlingar, som är viktiga för att den som är misstänkt för ett brott ska kunna ta till vara sin rätt. Översättningen kan vara muntlig om det är lämpligt.
 • Den som döms för ett brott och har använt tolk i överläggningar med sin försvarare ska inte behöva betala för tolkningen, oavsett om det är en offentlig eller privat försvarare.
 • Kompetenskravet skärps för tolkar och översättare som anlitas av domstolar och brottsutredande myndigheter.
 • Om det är möjligt ska en auktoriserad tolk eller översättare anlitas.
 • Även tolkar som inte är auktoriserade ska ha tystnadsplikt då de anlitas i samband med brottmål.

De nya reglerna gäller från den 1 oktober 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-16
Justering: 2013-05-30
Betänkande publicerat: 2013-05-31
Trycklov: 2013-05-31
Reservationer 2
bet 2012/13:JuU23

Alla beredningar i utskottet

2013-05-16

Tydligare regler för tolkning och översättning i brottmål (JuU23)

Om en person som är misstänkt för ett brott inte behärskar svenska ska han eller hon ha rätt till tolk vid sammanträden i rätten och under förhör i samband med förundersökningen. Samma regler ska gälla om den misstänkte behöver tolk på grund av hörselnedsättning eller talsvårigheter. Den som behöver en tolk får i praktiken det redan i dag, men lagen ska ändras så att det blir tydligare att detta är obligatoriskt.

En rad andra ändringar i reglerna föreslås också:

 • Domstolen eller den myndighet som utreder brottet ska vara skyldig att översätta sådana handlingar, eller delar av handlingar, som är viktiga för att den som är misstänkt för ett brott ska kunna ta till vara sin rätt. Översättningen kan vara muntlig om det är lämpligt.
 • Den som döms för ett brott och har använt tolk i överläggningar med sin försvarare ska inte behöva betala för tolkningen, oavsett om det är en offentlig eller privat försvarare.
 • Kompetenskravet skärps för tolkar och översättare som anlitas av domstolar och brottsutredande myndigheter.
 • Om det är möjligt ska en auktoriserad tolk eller översättare anlitas.
 • Även tolkar som inte är auktoriserade ska ha tystnadsplikt då de anlitas i samband med brottmål.

De nya reglerna ska gälla från den 1 oktober 2013. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-17
4

Beslut

Beslut: 2013-06-17
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 17 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tolkning och översättning i brottmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:132 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2012/13:Ju19 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (båda SD),
2012/13:Ju20 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:Ju207 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP22003
FP19005
C21002
SD01604
V16003
KD16003
Totalt29316040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Förbättra kvaliteten på tolkningen vid domstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 51 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 58.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02203
FP19005
C21002
SD16004
V01603
KD16003
Totalt171138040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag