Totalförsvarets förnyelse

Försvarsutskottets betänkande 1995/96:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 12 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1995-11-23
Betänkande 1995/96:FöU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-12-06
4

Beslut

Beslut: 1995-12-06

Protokoll med beslut