Totalförsvarsbudgeten år 2000

Försvarsutskottets betänkande 1999/2000:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 1999

Beslut

Anslag till totalförsvaret (FöU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag för år 2000 till totalförsvaret på drygt 46,6 miljarder kronor, varav drygt 42,7 miljarder kronor för det militära försvaret. Riksdagen godkände också ett samarbetsavtal om europeisk flygforskning och beslutade att det nationella flygtekniska forskningsprogrammet ska fortsätta på oförändrad ekonomisk nivå år 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-10-26
Justering: 1999-11-17
Betänkande 1999/2000:FöU1

Alla beredningar i utskottet

1999-10-26, 1999-10-21, 1999-10-12

Anslag till totalförsvaret (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslag för år 2000 till totalförsvaret på drygt 46,6 miljarder kronor, varav drygt 42,7 miljarder kronor för det militära försvaret. Riksdagen föreslås också godkänna dels ett samarbetsavtal om europeisk flygforskning, dels att det nationella flygtekniska forskningsprogrammet ska fortsätta på oförändrad ekonomisk nivå år 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-02
4

Beslut

Beslut: 1999-12-07

Protokoll med beslut