Totalförsvarsplikten

Försvarsutskottets betänkande 1998/99:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 1999

Beslut

Motioner om totalförsvarsplikten (FöU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 med anknytning till totalförsvarsplikten. Motionerna behandlar pliktsystemet, ökade internationella engagemang med pliktpersonal, in- och utryckningstider till utbildning, rättsliga frågor, meritvärdering av pliktutbildning samt värnpliktigas ekonomiska situation.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-02-11
Justering: 1999-02-11
Betänkande 1998/99:FöU4

Alla beredningar i utskottet

1999-02-11, 1999-02-09, 1999-02-04

Motioner om totalförsvarsplikten (FöU4)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 med anknytning till totalförsvarsplikten. Motionerna behandlar pliktsystemet, ökade internationella engagemang med pliktpersonal, in- och utryckningstider till utbildning, rättsliga frågor, meritvärdering av pliktutbildning samt värnpliktigas ekonomiska situation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-10
4

Beslut

Beslut: 1999-03-11

Protokoll med beslut