Trafikbrott

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Nej till motioner om trafikbrott (JuU23)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om trafikbrott från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna tog bland annat upp frågor om val av påföljd vid trafiknykterhetsbrott och viss annan trafikbrottslighet samt om olika åtgärder för att utreda eller förebygga skilda slag av trafikbrott, främst rattfylleri. Riksdagen avslog motionerna i huvudsak med hänvisning till gällande regler och pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-07
Justering: 2006-03-23
Betänkande publicerat: 2006-03-27
Trycklov: 2006-03-27
Reservationer 17
Betänkande 2005/06:JuU23

Alla beredningar i utskottet

2006-03-07

Nej till motioner om trafikbrott (JuU23)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om trafikbrott från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna tar bland annat upp frågor om val av påföljd vid trafiknykterhetsbrott och viss annan trafikbrottslighet samt om olika åtgärder för att utreda eller förebygga skilda slag av trafikbrott, främst rattfylleri. Som ett led i behandlingen av motionerna ordnade trafikutskottet och justitieutskottet en offentlig utfrågning om rattfylleri. Utskottet vill avslå motionerna i huvudsak med hänvisning till gällande regler och pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-05
4

Beslut

Beslut: 2006-04-06
20 förslagspunkter, 17 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Påföljdsval vid rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju338, 2004/05:So507 yrkande 9, 2004/05:T398 yrkande 19, 2004/05:T465 yrkande 10, 2005/06:Ju332 yrkande 22, 2005/06:Ju382 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:T380 yrkande 11.

Reservation 1 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m043012
c01507
fp14007
kd23019
v20008
mp12005
-0011
Totalt18198268

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Behandling för rattfylleridömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju340 yrkande 10, 2004/05:Ju409, 2004/05:T465 yrkandena 12 och 13, 2005/06:Ju382 yrkande 3, 2005/06:Ju442 yrkande 2, 2005/06:So3 yrkande 13 och 2005/06:T380 yrkandena 13 och 14.

Reservation 2 (m, c, fp)

3. Obligatoriskt deltagande i program med offer för trafikbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T609 yrkande 3.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m440011
c14008
fp40107
kd02508
v20008
mp13004
-1001
Totalt25726066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Omhändertagande vid rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju442 yrkande 1.

5. Drograttfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju204 och 2005/06:Ju222.

Reservation 4 (m)

6. Cannabistester

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju242.

7. Vållande till annans död

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju330 yrkande 13, 2004/05:Ju397 och 2005/06:So3 yrkande 12.

8. Eftersupning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju330 yrkande 14, 2004/05:Ju383, 2004/05:Ju439, 2004/05:Ju446, 2004/05:T397 yrkande 5, 2004/05:T465 yrkande 11, 2005/06:Ju382 yrkande 5, 2005/06:Ju532 yrkande 31 och 2005/06:T380 yrkande 12.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c01507
fp04107
kd02508
v20008
mp12104
-1001
Totalt158126065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Användningen av alkoholutandningsprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju312 och 2004/05:Ju495.

10. Obligatoriska drogtester av förare vid trafikolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T398 yrkande 18 i denna del och 2005/06:T495 yrkande 2.

Reservation 6 (c)

11. Rätt för bilinspektörer att ta alkoholutandningsprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju440 och 2005/06:Ju262.

Reservation 7 (fp)

12. Rätt för tulltjänstemän att ta alkoholutandningsprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju382 yrkande 9.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

13. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:T398 yrkande 18 i denna del.

Reservation 9 (c)

14. Olovlig körning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju447 i denna del och 2005/06:Ju530 yrkande 17.

Reservation 10 (m, c)

15. Hastighetsöverträdelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju478, 2005/06:Ju401 och 2005/06:Ju517.

Reservation 11 (c)

16. Bötessystemet vid trafikbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:T462 yrkande 4.

Reservation 12 (kd)

17. Beslag av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju447 i denna del, 2004/05:T465 yrkande 14, 2005/06:So3 yrkande 11 och 2005/06:T562 yrkande 4.

Reservation 13 (c, fp)
Reservation 14 (mp)

18. Beslag av fordonsnycklar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju463 och 2005/06:Ju288.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

19. Polisens åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju311, 2004/05:Ju403, 2005/06:Ju243, 2005/06:Ju270 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju424 och 2005/06:T380 yrkande 10.

Reservation 16 (fp)

20. Rätt för polismän att föra talan i trafikmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T562 yrkande 8.

Reservation 17 (mp)