Trafikens infrastruktur

Trafikutskottets bet 1989/90:TU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1990

Riksdagens beslut: Mom. 8, res. 12 bifall. Mom. 143, res. 64 bifall. I övrigt bifall till utskottets hemställan.

Ärendets gång

1

Förslag

197 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1990-05-18
bet 1989/90:TU27

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1990-06-07