Trafikpolitikens mål

Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-17
Justering: 1994-03-01
Betänkande 1993/94:TU16

Alla beredningar i utskottet

1994-02-17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-16
4

Beslut

Beslut: 1994-03-16

Protokoll med beslut