Trafiksäkerhet

Trafikutskottets bet 2011/12:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2012

Beslut

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om trafiksäkerhet. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-04-26
Justering: 2012-05-08
Betänkande publicerat: 2012-05-11
Trycklov: 2012-05-11
Reservationer 10
bet 2011/12:TU12

Alla beredningar i utskottet

2012-04-26, 2012-04-17

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om trafiksäkerhet. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottet anser att det långsiktiga målet, nollvisionen, om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken ska bestå. Det pågår ett arbete med att bland annat utveckla indikatorer för trafiksäkerhetsarbetet fram till 2020.

Utskottet betonar barnperspektivet och vikten av att miljön kring förskolor och skolor utformas med hänsyn till att trafiksäkerheten ska vara hög. Flera myndigheter har överblick och ansvar när det gäller att säkra barns trafiksäkerhet på ett offensivt sätt.

Utskottet pekar på vikten av att värna en hög säkerhet för de vägarbetare som arbetar med att bygga och underhålla vägnätet. Trafikverkets arbetar med att identifiera åtgärder för att öka säkerheten för vägarbetarna.

Utskottet framhåller att det är angeläget att både privata förare och yrkesförare använder bilbälte. Andelen nya fordon som är utrustade med system för bältespåminnare har gått från en relativt blygsam nivå till ett nästan 100-procentigt genomslag.

Utskottet konstaterar att alkoholen ligger bakom en hög andel av dödsfallen och skadorna i trafiken. Det är därför viktigt med kraftfulla insatser för att eliminera förekomsten av alkohol i trafiken. Myndigheter, organisationer och teknikindustri på olika sätt, såväl nationellt som internationellt, bidrar med åtgärder för att öka nykterheten på vägarna.

Utskottet konstaterar att användningen av mobiltelefon i trafiken har utretts med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen våren 2011 och att Näringsdepartementet just nu arbetar med utredningsrapporterna. Utskottet inväntar regeringens återrapportering senare under 2012 och konstaterar att frågan om mobiltelefoni är betydelsefull för trafiksäkerheten. Utskottet kommer att fortsätta att följa frågan ingående.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-30
4

Beslut

Beslut: 2012-05-31
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T351 yrkande 4 i denna del och 2011/12:T429 yrkandena 17 och 20.

Reservation 1 (S, V)

2. Hastighetsbegränsning vid skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T214 och 2011/12:T384.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Arbetsmiljön för vägarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T240 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S).

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Automatisk hastighetsövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T221 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (båda S),
2011/12:T323 av Phia Andersson (S),
2011/12:T366 av Hans Hoff (S) och
2011/12:T401 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Reservation 4 (S, MP, V)

5. Fartkameravarnare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T245 av Lennart Axelsson (S).

6. Användning av säkerhetsbälte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T293 av Krister Örnfjäder (S).

7. Insatser mot alkohol vid bilkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 41,
2011/12:T212 av Börje Vestlund (S) i denna del,
2011/12:T328 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 1-3,
2011/12:T351 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (FP, C) yrkandena 2 och 3 samt
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02104
FP22002
C20003
SD18001
V01801
KD15004
-0001
Totalt171136042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Alkobommar i hamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T352 av Christer Winbäck (FP).

9. Mobiltelefoni och elektronisk utrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T207 av Hans Hoff (S),
2011/12:T236 av Thoralf Alfsson och Tony Wiklander (båda SD) yrkandena 1 och 2,
2011/12:T321 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2011/12:T367 av Yilmaz Kerimo (S),
2011/12:T386 av Anna Wallén (S) och
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 21.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M950012
MP21004
FP22002
C20003
SD01900
V18001
KD15004
-0001
Totalt28819042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Reflexvästar i fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T212 av Börje Vestlund (S) i denna del,
2011/12:T229 av Agneta Gille (S),
2011/12:T243 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (båda S) och
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 18.

Reservation 7 (S)

11. Vinterdäck m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T208 av Hans Hoff (S),
2011/12:T349 av Lars Beckman och Ulf Berg (båda M) och
2011/12:T379 av Adnan Dibrani m.fl. (S).

12. Räcken och mittbarriärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T204 av Helene Petersson i Stockaryd (S).

Reservation 8 (S)

13. Viltstängsel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T453 av Edward Riedl (M).

14. Kostnader för körkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T420 av Anton Abele (M).

15. Pricksystem för trafikförseelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju406 av David Lång och Tony Wiklander (båda SD) yrkande 2.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP21004
FP22002
C20003
SD01900
V18001
KD15004
-0001
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Synfältsbegränsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T440 av Staffan Danielsson och Karin Nilsson (båda C).

17. Tillsynsavgift för trafikskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T326 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

18. Kompetenskrav för utryckningsförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T313 av Lars-Axel Nordell (KD) och
2011/12:T361 av Kerstin Engle (S).

Reservation 10 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02104
FP22002
C20003
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag