Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2013

Beslut

Riksdagen vill förbjuda användning av kommunikationsteknik vid bilkörning som kraftigt försämrar uppmärksamheten (TU7)

Det behövs lagstiftning som förbjuder användning av mobiler och annan kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörningen och därmed hotar trafiksäkerheten. Det menar riksdagen och gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad man tänker göra för att få en mer trafiksäker användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning. Detta som ett svar på ett tidigare tillkännagivande (se 2010/11:TU18). Regeringen vill inte lagstifta om ett förbud mot användning av mobiler eller motsvarande vid bilkörning. I stället vill regeringen göra en översyn av kraven i trafikförordningen. Riksdagen menar att det är rimligt att införa ett förbud. Samtidigt understryker riksdagen att en lagstiftning måste utformas på ett sätt som stimulerar teknikutveckling och är teknikdrivande.

Riksdagen delar regeringens syn att bilförarna måste bli mer medvetna om hur mobiltelefonerande under körning försämrar körförmågan. Riksdagen påpekar därför att det är viktigt att de ansvariga myndigheterna redan inom kort börjar arbeta med att tydligt upplysa om riskerna för trafiksäkerheten.

Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till lagstiftning mot användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning som tar betydande uppmärksamhet från körningen och därmed hotar trafiksäkerheten. Bifall på motioner 2012/13:T13, 2012/13:T14 yrkadena 1-3, 2012/13:T15, 2012/13:T224, 2012/13:T331 yrkadena 1-2 och 2012/13:T455. Delvis bifall på motioner 2012/13:T305 och 2012/13:T331. Avslag på övriga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-02-21
Justering: 2013-03-07
Betänkande publicerat: 2013-03-19
Trycklov: 2013-03-18
Reservationer 13
Betänkande 2012/13:TU7

Alla beredningar i utskottet

2013-02-21, 2013-02-12, 2013-01-31

Trafikutskottet vill förbjuda användning av kommunikationsteknik vid bilkörning som kraftigt försämrar uppmärksamheten (TU7)

Det behövs lagstiftning som förbjuder användning av mobiler och annan kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörningen och därmed hotar trafiksäkerheten. Det menar trafikutskottet och föreslår ett tillkännagivande till regeringen.

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad man tänker göra för att få en mer trafiksäker användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning. Detta som ett svar på ett tidigare tillkännagivande (se 2010/11:TU18). Regeringen vill inte lagstifta om ett förbud mot användning av mobiler eller motsvarande vid bilkörning. I stället vill regeringen göra en översyn av kraven i trafikförordningen. Utskottet menar att det är rimligt att införa ett förbud. Samtidigt understryker utskottet att en lagstiftning måste utformas på ett sätt som stimulerar teknikutveckling och är teknikdrivande.

Utskottet delar regeringens syn att bilförarna måste bli mer medvetna om hur mobiltelefonerande under körning försämrar körförmågan. Utskottet påpekar därför att det är viktigt att de ansvariga myndigheterna redan inom kort börjar arbeta med att tydligt upplysa om riskerna för trafiksäkerheten.

Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-27
4

Beslut

Beslut: 2013-03-27
22 förslagspunkter, 18 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T342 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),
2012/13:T373 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2012/13:T459 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (FP, C) yrkandena 4 och 5 samt
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 1 (S)

2. Kommunikationsutrustning i fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till lagstiftning mot användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning som tar betydande uppmärksamhet från körningen och därmed hotar trafiksäkerheten.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2012/13:T13 av Siv Holma m.fl. (V),
2012/13:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1-3,
2012/13:T15 av Stina Bergström m.fl. (MP),
2012/13:T224 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (båda S),
2012/13:T331 av Thoralf Alfsson och Tony Wiklander (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:T455 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (båda S),
bifaller delvis motionerna
2012/13:T305 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (båda C) och
2012/13:T331 av Thoralf Alfsson och Tony Wiklander (båda SD) yrkande 3 och
lägger skrivelse 2012/13:60 till handlingarna.

Reservation 2 (M, FP, C, KD)

3. Trafiksäkerhet vid förskolor och skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T260 och 2012/13:T262.

4. Bashastighet i tätorter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T277 av Stina Bergström m.fl. (MP).

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP02302
FP18006
C22001
SD18002
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt27539035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Trafiksäkerhet vid vägarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju382 och 2012/13:T264.

Reservation 4 (S, MP, V)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP02302
FP19005
C22001
SD10172
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1581401734

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Automatisk hastighetsövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T268 och 2012/13:T359.

7. Väjningsplikt vid övergångsställen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T445 av Andreas Norlén (M).

8. Kantstensmarkeringar vid övergångsställen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T214 av Anita Brodén och Jan Ertsborn (båda FP).

9. Mötesseparering av vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:T477 yrkandena 21 och 22.

Reservation 6 (S, V)

10. Säkerhet för busspassagerare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:T307.

11. Insatser mot alkohol vid bilkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 67,
2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 17,
2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 7-9,
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 40,
2012/13:T253 av Christer Winbäck (FP),
2012/13:T275 av Hans Rothenberg och Mikael Cederbratt (båda M),
2012/13:T436 av Krister Örnfjäder (S),
2012/13:T459 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (FP, C) yrkandena 2 och 3 samt
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 17 och 18.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP02302
FP18006
C22001
SD18002
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt174140035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Reflexvästar i fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T232, 2012/13:T263, 2012/13:T282 och 2012/13:T477 yrkande 20.

Reservation 8 (S, MP, V)

13. Viltolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:T358 yrkandena 1 och 2.

14. Körkortsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T211 yrkandena 1 och 2, 2012/13:T234, 2012/13:T246 yrkandena 1 och 2, 2012/13:T333, 2012/13:T349, 2012/13:T355, 2012/13:T444, 2012/13:T446 och 2012/13:T460.

15. Information om körkortshandledartillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:T286.

Reservation 9 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP23002
FP19005
C22001
SD01802
V16003
KD18001
PP0000
-0000
Totalt196119034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Pricksystem för trafikförseelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:T478 yrkande 2.

Reservation 10 (SD)

17. Utbyte av körkort i ett annat land

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T337 av Gunilla Nordgren (M) och
2012/13:T392 av Olle Thorell (S).

Reservation 11 (S)

18. Äldre och personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T239 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S),
2012/13:T280 av Kerstin Engle (S) och
2012/13:T344 av Staffan Danielsson och Per Lodenius (båda C) yrkandena 1 och 2.

19. Kompetenskrav för utryckningsförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T209 av Lars-Arne Staxäng (M),
2012/13:T220 av Lars-Axel Nordell (KD),
2012/13:T258 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Gunilla Nordgren (båda M) och
2012/13:T281 av Kerstin Engle (S).

Reservation 12 (S, MP, V)

20. Bilfritt vid stora idrottsarrangemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T403 av Désirée Liljevall (S).

21. Hjälmtvång för skoteråkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T238 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S).

Reservation 13 (S, MP, V)

22. Sommartid och vintertid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T436 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C).