Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Alkobommar vid gränshamnarna bör utredas (TU8)

Riksdagen vill att regeringen skyndsamt undersöker möjligheterna att införa så kallade alkobommar i gränshamnarna. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

De senaste åren har det gjorts försök med alkobommar i svenska hamnar, där förare som körde av färjorna fick testa sin nykterhet innan de fick köra vidare. Uppföljningar har visat att alkobommarna har fungerat väl och att informationen om automatisk nykterhetskontroll har minskat antalet onyktra förare betydligt. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skyndsamt undersöka hur permanenta alkobommar skulle kunna införas i gränshamnarna. 

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om trafiksäkerhet.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att med skyndsamhet se över hur ett införande av alkobommar i gränshamnarna kan genomföras. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-05
Justering: 2015-03-17
Trycklov: 2015-03-19
Reservationer 5
Betänkande 2014/15:TU8

Alla beredningar i utskottet

2015-03-05, 2015-02-10

Alkobommar vid gränshamnarna bör utredas (TU8)

Trafikutskottet vill att regeringen skyndsamt undersöker möjligheterna att införa så kallade alkobommar i gränshamnarna. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

De senaste åren har det gjorts försök med alkobommar i svenska hamnar, där förare som körde av färjorna fick testa sin nykterhet innan de fick köra vidare. Uppföljningar har visat att alkobommarna har fungerat väl och att informationen om automatisk nykterhetskontroll har minskat antalet onyktra förare betydligt. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skyndsamt undersöka hur permanenta alkobommar skulle kunna införas i gränshamnarna. Förslaget bygger på en motion från Moderaterna och en motion från Kristdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om trafiksäkerhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
4

Beslut

Beslut: 2015-03-25
20 förslagspunkter, 17 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2144 av Monica Green (S),

2014/15:626 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2014/15:1288 av Sten Bergheden (M) och

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10.

2. Insatser mot alkohol vid bilkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen med skyndsamhet bör se över frågan om hur ett införande av alkobommar i gränshamnarna kan genomföras.


3. Kommunikationsutrustning och körning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1985 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 3 och

2014/15:2135 av Per Klarberg m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 91 0 0 22
M 71 0 0 13
SD 0 43 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
KD 11 0 0 5
Totalt 244 43 0 62


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 91 0 0 22
M 0 71 0 13
SD 0 0 43 6
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
KD 0 11 0 5
Totalt 131 113 43 62


4. Trafiksäkerhetskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Hastighetsbegränsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1007 av Patrik Jönsson och Nina Kain (SD).

Reservation 3 (SD)

6. Trafiksäkerhet vid vägarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1945 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (S) och

2014/15:698 av Jan Ericson (M).

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 91 0 0 22
M 71 0 0 13
SD 42 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 0 18 0 3
KD 11 0 0 5
Totalt 268 18 0 63


7. Viltolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Vägräcken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Obevakade järnvägsövergångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Vägbelysning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Körkortsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Körkortsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1291 av Sten Bergheden (M),

2014/15:220 av Johan Hultberg (M),

2014/15:524 av Catharina Bråkenhielm (S) och

2014/15:1319 av Ida Drougge (M).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 91 0 0 22
M 71 0 0 13
SD 0 43 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
KD 11 0 0 5
Totalt 244 43 0 62


13. Synfältsbegränsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Kompetenskrav för utryckningsförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Reflexer i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

16. Väjningsplikt vid övergångsställen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

17. Högersväng vid rödljus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

18. Hjälmtvång för skoteråkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Utbildning om elbilar för bärgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

20. Sommartid året om

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument