Trafikutskottets betänkande i anledning av motion angående samordningen av vägverkets och arbetsmarknadsstyrelsens vägbyggnadsverksamhet, m. m.

Trafikutskottets bet 1972:TU15

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut