Trafikutskottets betänkande i anledning av motion om elektrifiering av järnvägen Borlänge-Mora

Trafikutskottets bet 1972:TU16

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut