Trafikutskottets betänkande i anledning av motion om ersättning åt Edvin Karlsson, Aneby

Trafikutskottets bet 1973:TU16

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut