Trafikutskottets betänkande i anledning av motion om ökat driftsamarbete mellan de statliga kommunikationsverken

Trafikutskottets bet 1973:TU17

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut