Trafikutskottets betänkande i anledning av motion om befogenhet för tulltjänsteman att utfärda provisoriskt körförbud för lastbilar från utlandet

Trafikutskottets bet 1973:TU19

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut