Trafikutskottets betänkande i anledning av motion angående kontrollbesiktningen av brandfordon

Trafikutskottets bet 1973:TU21

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut