Trafikutskottets betänkande i anledning av motioner rörande den statliga trafikpolitiken, m. m.

Trafikutskottets bet 1972:TU18

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut